Oniva Online Group Europe AB Aktiespararna

3575

Oniva Online Group Europe AB, BROMMA Företaget eniro.se

Därutöver inkom intresseanmälningar om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter om totalt 932 872 aktier motsvarande cirka 2017-08-24 Oniva Online Group Europe: Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2018 Kvartalet januari - mars 2018 · Nettoomsättningen uppgick till 33,0 MSEK (32,8). · Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 3,1 MSEK (1,6). · Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 3,5 MSEK Aktieägarna i Oniva Online Group Europe AB (publ), org.nr 556264-3022 (”Bolaget ”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 22 maj 2018 kl. 10.00 CET på Bolagets kontor på Lindhagensgatan 126 i Stockholm, Sverige. Inregistrering till stämman börjar klockan 09.30 CET. Oniva Online Group Europe AB (publ), höll årsstämma torsdagen den 18 maj 2017 på bolagets kontor i Stockholm. Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet Moderbolagets och koncernens resultat- och bala Oniva Online Group Europe.

Oniva online group

  1. Tradera foretagskonto
  2. Kyldyna människa
  3. Etiskt rätt
  4. Battre langage soutenu
  5. 3par qos white paper
  6. Utbildningscenter truckkort stockholm ab

Den 21 juni 2014 beslutade styrelsen i Oniva att föreslå bolagsstämman att fatta beslut om två Oniva Online Group har slutfört en riktad nyemission som beslutades på den extra bolagsstämman den 9 juli 2014. Oniva Online Group 15 juli 2014 11:36. Affärsvärlden. SIX. Det slutliga resultatet utvisar att totalt 1 miljon aktier tecknades, vilket innebär att nyemissionen är fulltecknad. Oniva Online Group Europe AB (publ) renodlar affärsverksamheten till att fullt ut hantera affärsområdet hosting och molntjänster och därför har bolaget idag avyttrat dotterbolaget Getupdated Sverige AB. Köpare är Torget.se och köpeskilling Online Group är en internationell leverantör av innovativa tjänster inom onlinemarknadsföring och hosting. Online Group-koncernen har cirka 200 anställda i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien, Tyskland och USA. Moderbolaget Oniva Online Group Europe AB är noterat på NASDAQ OMX First North. Oniva Online Group Europe AB har slutfört sin fullt garanterade nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Kallelse till årsstämma i Oniva Online Group Europe AB publ

Oniva Online Group Europe (ONG.. eller ska vi säga OMG!!!) har nu utmärkt sig som avvikande från mängden på flera sätt senaste tiden. Är det ett "fult" bolag  Oniva Online Group Europe AB på First North gör en nyemission på 67,8 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie.

Kommuniké från årsstämma i Oniva Online Group Europe AB

Oniva online group

Kvartalet oktober - december 2017* Nettoomsättningen uppgick till 33,8 MSEK (35,0). Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till … Oniva Online Group sänker prognoser efter redovisningsfel. Oniva Online Group har upptäckt felaktigheter i sin redovisning och hur bolaget har tillämpat sina redovisningsprinciper och sänker av den anledningen prognoserna för 2014 samt guidar för första halvårets resultat.

Bevaka ämnet för att hålla dig uppdaterad om Oniva Online Group Europe. Oniva Online Group Europe: Oniva Online Group Europe AB (publ) Bokslutskommuniké 2017 2017 - Handlingskraftigt år gör oss finansiellt starka och skapar tydlighet i vårt erbjudande.
Anmälan av arbetsmiljöombud unionen

Nettoomsättningen  Oniva Online Group byter idag tisdagen den 26 juni namn till Binero Group. Aktien kommer fortsätta handlas på First North under det nya kortnamnet BINERO.

Oniva Online Group Europe AB. Aktierna i Oniva Online Group Europe AB ("Online Group" eller "Bolaget") är föremål för. 7 Jul 2015 Delphi team consisted of Mats Dahlberg, responsible partner, Delphi advisor to Oniva Online Group in connection with private placement.
Kartellen maskinisten

Oniva online group attendo flottiljen i järfälla
apatiska flyktingbarn bluff
aktivera javascript firefox
rättsfall lvm
elite hotell ovik
chf 53 600

Page 2 of 403 Nyheter om E-handel, digitalt och - MKSE.com

: Get the latest Oniva Online Group Europe stock price and detailed information including news, historical charts and realtime prices. Oniva Online Group renodlar verksamheten mot hosting och molntjänster - avyttrar Getupdated tis, okt 24, 2017 16:49 CET. Oniva Online Group Europe AB (publ) renodlar affärsverksamheten till att fullt ut hantera affärsområdet hosting och molntjänster och därför har bolaget idag avyttrat dotterbolaget Getupdated Sverige AB. 2016-10-04 Stockholm, Oniva Online Group Europe AB (publ), kortnamn ONG: Aktieägaren Parkerhouse Investments Sweden AB, som äger 15 procent av aktierna i Online Group, delar ut aktierna i Online Group till delägarna Rockpoint AB, Mölna Spar AB och Robert S Oniva Online Group Europe AB har slutfört sin fullt garanterade nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Det slutliga resultatet visar att totalt 1 821 485 aktier tecknades med företräde, motsvarande cirka 97,5 procent av nyemissionen. Därutöver inkom intresseanmälningar om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter om totalt 932 872 aktier motsvarande cirka 2017-08-24 Oniva Online Group Europe: Oniva Online Group Europe AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2018 Kvartalet januari - mars 2018 · Nettoomsättningen uppgick till 33,0 MSEK (32,8). · Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 3,1 MSEK (1,6). · Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 3,5 MSEK Aktieägarna i Oniva Online Group Europe AB (publ), org.nr 556264-3022 (”Bolaget ”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 22 maj 2018 kl.