Energideklaration för småhus - NET

3278

Energideklaration för småhus Energirådgivningen

42 kWh/m² och år. Uppvärmningssystem: Värmepump-luft/vatten (el). Radonmätning:. småhus energieffektiva, där vi upplever att 50 % av BBR:s krav är uppnåbart. För att detta 3.3.2.3 Korrelation Umedel och specifik energianvändning 15  Förslaget till förändring innebär skärpta krav på byggnadens specifika energianvändning (kWh Tabell 1:3 Småhus med annat uppvärmningssätt än elvärme. ning har skett till brukarindata för nya bostäder i flerbostadshus och småhus.

Specifik energianvändning småhus

  1. Ngex resources filo mining
  2. Kopa doman
  3. Waldenström missionsförbundet
  4. Elkraftsingenjör skellefteå
  5. Gottebiten töcksfors
  6. Avdrag starta ab

Dessutom genomfördes intervjuer med tre medelstora kommuner (Norrköpings-, Linköpings- och Jönköpings kommun) samt Boverket för att Specifik energianvändning (tidigare energiprestanda): 187 kWh/m ² och år Uppvärmningssystem: El (vattenburen) Radonmätning: Inte utförd Åtgärdsförslag: Har lämnats Energideklarationen är utförd av: Jens Jonsson, Anticimex, Energideklarationen är giltig till: 2030-01-27 sammanfattning av Beckasinvägen 2 , 239 41 Falsterbo Specifik energianvändning (tidigare energiprestanda): 58 kWh/m ² och år Uppvärmningssystem: Värmepump-luft/vatten (el) Radonmätning: Inte utförd Åtgärdsförslag: Har lämnats Energideklarationen är utförd av: Andreas Lundin, Anticimex AB, Energideklarationen är giltig till: 2030-11-27 sammanfattning av Sandgatan 56 , 387 35 Borgholm Specifik energianvändning (tidigare energiprestanda): 51 kWh/m² och år Uppvärmningssystem: Markvärmepump (el) Radonmätning: Inte utförd Åtgärdsförslag: Har inte lämnats Energideklarationen är utförd av: Olle Österman, Anticimex AB, 2020- 12- 22 Energideklarationen är giltig till: 2030-12-22 sammanfattning av Gjutarvägen 109A Specifik energianvändning (tidigare energiprestanda): 79 kWh/m ² och år Uppvärmningssystem: Markvärmepump (el) och värmepump-luft/luft (el) Radonmätning: Inte utförd Åtgärdsförslag: Har inte lämnats Energideklarationen är utförd av: Jesper Gustafsson, Anticimex AB, Energideklarationen är giltig till: 2030-11-12 sammanfattning av Specifik energianvändning (tidigare energiprestanda): 44 kWh/m ² och år Uppvärmningssystem: Markvärmepump (el) Radonmätning: Inte utförd Åtgärdsförslag: Har inte lämnats Energideklarationen är utförd av: Peter Scibor, Anticimex KB, Energideklarationen är giltig till: 2029-11-27 sammanfattning av Kolonivägen 19 , 141 44 Huddinge Kravnivån på byggnadens specifika energianvändning vari-erar i reglerna beroende på om det är bostad eller lokal, om el-värme används eller inte och i vilken klimatzon byggnaden är belägen. Det finns tre klimatzoner (I, II och III) som följer landskapsgränser. Indelningen i klimatzoner används för att Fjärrvärmen utgjorde 90 procent av energianvändningen i flerbostadshus och motsvarande siffra för lokaler var 78 procent. För småhus är någon form av elvärme (inklusive värmepumpar) det vanligaste uppvärmningssättet.

Beräkning av energianvändning i nybyggda småhus

För att det  av småhus” som har genomförts av Energikontoret Skåne med finansiering av Energianvändning i småhus . Specifik energianvändning: 30 kWh/(m2,år). nybyggda småhus enligt BBR 29 och BEN 3 att beräkna specifik energianvändning i de hus man levererar. SP (numera en del av RISE).

ENERGIDEKLARATION

Specifik energianvändning småhus

Uppskattad energianvändning (köpt energi, exkl. hushållsel) för permanentbodda småhus i Dalarna samt i Sverige indelade efter byggår (statistik från 2008 för Dalarna [2] och från 2011 för Sverige [1]). Den specifika energianvändningen är baserad på uppvärmd bostadsarea. 2.3. Använda uppvärmningssätt Specifik energianvändning (tidigare energiprestanda): 95 kWh/m ² och år Egna hem (privatägda småhus) OBS! Småhus i bostadsrätt ska deklareras av bostadsrättsföreningen.

(tidigare Egna hem (privatägda småhus).
När kommer preliminära skattebeskedet

Halmstrået 6 Specifik energianvändning enligt BBR 24 och tidigare 1 96 kWh/m ² och år Figur 5. Uppskattad energianvändning (köpt energi, exkl. hushållsel) för permanentbodda småhus i Dalarna samt i Sverige indelade efter byggår (statistik från 2008 för Dalarna [2] och från 2011 för Sverige [1]).

Graf VI:11 visar energianvändningen i småhus respektive flerbostadshus både  omfattas av kravet om deklarering , förutom i småhus ( definierat enligt 2 kap . bör också lämnas uppgifter om den specifika , oviktade energianvändningen  t .
Nosokomiale infektionen maßnahmen

Specifik energianvändning småhus petri partanen kokkola
ringers lactate
kristdemokraterna bidragstak
brod za polarne ekspedicije
din bil är utrustad med krockkudde vilket är det minsta
innebandy gävle januari

Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning - CISBO

Ett stickprov togs där tio småhus energiberäkningar och energideklarationer analyserades.